MONITOROVANIE VOZIDIEL

OSOBNÉ VOZIDLÁ   NÁKLADNÉ VOZIDLÁ   PRACOVNÉ STROJE

Systém LOCATE je riadiaci a monitorovací systém pre kompletnú správu vozových parkov. Systém zavádza automatizáciu do administratívy dopravných, logistických a iných spoločností. Umožňuje sledovať aktuálnu polohu Vašich vozidiel na Slovensku aj v zahraničí. Na monitorovanie pohybu vozidiel využíva systém GPS (Global position system). Poskytuje údaje o jazdách, presnej trase a polohe vozidla, čerpaní pohonných hmôt, o spotrebe vozidiel a zároveň vytvára knihu jázd, v ktorej sú údaje prehľadne spracované. LOCATE dokáže zaznamenávať údaje celý mesiac bez toho, aby sa spojil so serverom. Automatizácia administratívy tak zavádza systém, ktorým znižuje prevádzkové náklady vo firmách.

Systém LOCATE je určený pre všetky druhy vozidiel a nájde uplatnenie v akejkoľvek firme. Knihy jázd vytvára automaticky – bez akéhokoľvek zásahu vodiča, čím sa znemožňuje skresľovanie údajov o činnosti vozidla a prevádzkových parametroch. Systém znižuje prevádzkové náklady vo firmách, redukuje jednotvárnu prácu zamestnancov, ktorí sa už nemusia starať o „papierovanie“, čím eliminuje chybu ľudského faktora a zároveň zvyšuje obrat.

Podobne ako sa môžete informovať o pohybe financií na Vašom účte v banke, systém LOCATE Vám poskytne informácie o pohybe vašich vozidiel. Prostredníctvom Internetu si môžete zistiť na mapách okamžitú polohu Vašich vozidiel. GSM sieťou sa zaznamenané údaje prenášajú na centrálny server, kde sa z nich následne vytvárajú potrebné zobrazenia. Informácie sú užívateľovi dostupné v reálnom čase a zároveň sa archivujú po dobu niekoľko rokov.