MONITOROVACIE JEDNOTKY

Monitorovacia jednotka je určená na monitoring osobných, dodávkových, nákladných vozidiel a kamiónov. Na získanie polohy monitorovacie zariadenie využíva satelitný systém GPS (Global Position System) a na komunikáciu so serverom systému sa využíva technológia dátového prenosu GPRS (General Packet Radio Service ). Komunikácia so serverom je zabezpečená protokolom SSL, čo znemožňuje úniku alebo zneužitiu dát. Dáta zaznamenané riadiacou jednotkou sú odoslané na server, spracované systémom a následne dostupné užívateľovi prostredníctvom webového rozhrania. Informácie sú užívateľovi dostupné v reálnom čase a zároveň sa archivujú po dobu niekoľko rokov.

Monitorovacia jednotka ALC Lite
Monitorovacia jednotka ALC Lite je zjednodušené riešenie monitorovania vozidiel. Jeho úlohou je poskytnúť základné informácie o stave a prevádzke vozidla. Táto monitorovacia jednotka zaznamenáva aktuálnu polohu, maximálnu a priemernú rýchlosť, najazdené kilometre, prihláseného vodiča, napätie a dobíjanie akumulátora. V jednotke je k dispozícii pamäť s kapacitou viac ako 90.000 štandardných záznamov a obsah tejto pamäte je uchovaný aj v prípade odpojenia napájania. Viac ...

Monitorovacia jadnotka ALC Lite PLUS
Je to rozšírená verzia jednotky ALC Lite o komunikačný procesor. Ten umožňuje pripojenie tlačidla a signalizácie pre rozlišovanie medzi súkromnou a služobnou jazdou. Ďalej umožňuje pripojiť čítačku a signalizáciu prihlásenia vodiča vo vozidle a taktiež pripojenie monitorovacej jednotky k palubnému počítaču alebo tachografu. Viac ...

Monitorovacia jednotka ALC Medium
Monitorovacia jednotka ALC Medium je monitorovacie zariadenie schopné okrem všetkých už spomenutých funkcií presne merať hladinu paliva v nádrži. Umožňuje pripojiť maximálne 3 elektronické palivové sondy (nie prietokomery). Táto monitorovacia jednotka dokáže odhaliť nepovolené úbytky paliva v nádrži a presne určí spotrebu pre každú jazdu. Viac ...